Sebuah peluru yang massanya 20 kg mengenai segumpal lilin mainan yang massanya 200 gram dan tergantung pada seutas tali yang panjang. Peluru itu masuk dan lekat pada lilin mainan Jika kecepatan peluru sebelum mengenai lilin adalah 200 m/s. Maka besarnya kecepatan lilin mainan setelah peluru tersebut masuk di dalamnya adalah

veni sina - SMA Kelas 11, 3 bulan yang lalu


Ikuti kami

Facebook Line